rettvenstre.no

Archive for January, 2012

Til Troms SV

27.januar gjennomfører Troms SV en historisk uravstemning. Det synes jeg er tøft. Det blir den første i sitt slag i SV, og sannsynligvis i norsk politikk. Jeg er selvfølgelig spent på resultatet, og håper det blir god deltakelse i avstemningen. Alle medlemmer i Troms SV er stemmeberettigede, og kan stemme på den de vil skal [...]

Continue Reading...

Løsarbeidersamfunn?

I april 2010 fikk Victor Olsson en sms fra sin arbeidsgiver i vikarbyrået Jobzone. Han hadde da jobbet på DHL Ulven i fem måneder. «Hei, ringte uten å få svar. Siste dag på DHL i dag, måtte dessverre nedbemanne med en. Ring meg gjerne på mandag. (.) Jobzone». Victor fikk sparken på tekstmelding!
Historien om Victor [...]

Continue Reading...

Et sosialistisk folkeparti

I dag lanserer jeg en liten “e-pamflett”, med tekster og tanker om SVs framtid og muligheter. Den har blitt til i løpet av den tiden Heikki Holmås og jeg har hatt debatter om partiledervervet rundt om i landet. Det har vært en god prosess, hvor mange SVere og SUere har deltatt i viktige diskusjoner om [...]

Continue Reading...

Virkelighetens kvotering

Bloggen har vært nede et par dager, på grunn av serverproblemer. Men nå er jeg i gang igjen! Ukens snakkis blant folk som er opptatt av integrering har utvilsomt vært den nye forskningsrapporten som viser omfanget av diskriminering i norsk arbeidsliv. Forskerne har gjort nybrottsarbeid, og dokumentert at sjansen for å bli innkalt til jobbintervju [...]

Continue Reading...

Mine eksperter

I dag hadde jeg gleden av å møte mitt nye ekspertpanel for første gang. Det består av barn og unge mellom 12 og 17 år: Otilie (12) fra Vadsø, Mikkel (12) fra Steigen, Sindre (14) fra Mandal, Makda (15) fra Oslo, Marie (16) fra Tromsø, Martin (16) fra Åsmarka, Marianne (17) fra Trondheim, Oda (12) [...]

Continue Reading...

Der det skulle vært tryggest

- Vold krenker mennesker. Uansett hvor den finner sted. Volden skjer svært ofte på stedet som skal være det tryggeste av alle. Hjemme.
Slik begynte jeg presentasjonen av BLDs tiltak i Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner i dag. Grete Faremo, Kristin Halvosen og statssekretær Lotte Grepp i Helse- og omsorgsdepartementet la fram tiltak på [...]

Continue Reading...

Akevitt og sosialisme

Knut Kjeldstadli, professor i historie og mangeårig SV-medlem, hadde i romjulen en interessant og god gjennomgang av SVs lederdebatt, og stilte i den forbindelse noen spørsmål til Heikki og meg. Mitt svar sto på trykk i Klassekampen i dag:
Inspirert av romjulen spør Knut Kjeldstadli 27.12 om det er noe forskjell på den akevitten Heikki Holmås [...]

Continue Reading...

Ikke til å leve med

Adresseavisen er det mediet i Norge som dekker barnevernet grundigst og best. Det fortjener de stor honnør for. Iblant vanker det kjeft til regjeringen, men jeg vil heller ha engasjement for våre mest utsatte barn enn likegyldighet. Før jul gikk Adressa gjennom en rekke saker hvor barnevernsbarn hadde blitt utsatt for overgrep. Det var lesning [...]

Continue Reading...